آگهی استخدام برنامه نویس بک اند

استخدام برنامه نویس بک اند

1399-09-06

استخدام برنامه نویس بک اند با شرایط زیر: آشنایی کامل به api نویسی / زبان php به صورت پروژه ای و دورکاری با حقوق مناسب ارسال مشخصات لطفا از واتس اپ

استخدام برنامه نویس بک اند با شرایط زیر: آشنایی کامل به api نویسی / زبان php به صورت پروژه ای و دورکاری با حقوق مناسب ارسال مشخصات لطفا از واتس اپ

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی