آگهی استخدام راننده دارای نیسان یخچالدار در شرکت پروتئینی

استخدام راننده دارای نیسان یخچالدار در شرکت پروتئینی

1399-09-05

یک شرکت پروتئینی به راننده دارای نیسان یخچالدار با سابقه کار پخش به صورت تمام وقت با حقوق ماهانه هشت میلیون تومان نیازمند است.

یک شرکت پروتئینی به راننده دارای نیسان یخچالدار با سابقه کار پخش به صورت تمام وقت با حقوق ماهانه هشت میلیون تومان نیازمند است.

تهران مبارک آباد
اطلاعات تماس

*******09101

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی