آگهی استخدام منشی در شرکت تولیدی مبلمان

استخدام منشی در شرکت تولیدی مبلمان

1399-09-05

استخدام منشی جهت فعالیت در شرکت تولیدی مبلمان آشنا به کارهای اداری آشنا به امور حسابداری به صورت تمام وقت با حقوق مکفی جهت تمایل تماس بگیرید.

استخدام منشی جهت فعالیت در شرکت تولیدی مبلمان آشنا به کارهای اداری آشنا به امور حسابداری به صورت تمام وقت با حقوق مکفی جهت تمایل تماس بگیرید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی