آگهی استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی زعفرانیه

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی زعفرانیه

1397-08-30

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی زعفرانیه با حقوق ثابت به همراه پاداش

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی زعفرانیه با حقوق ثابت به همراه پاداش

تهران زعفرانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی