آگهی استخدام چند نفر پیک موتوری جهت سایت اینترنتی

استخدام چند نفر پیک موتوری جهت سایت اینترنتی

1399-09-04

جهت سایت اینترنتی از چند نفر پیک موتوری فعال و متعهد به کار به صورت تمام وقت دعوت به همکاری میشود. با حقوق ماهانه بین 6 تا 9 میلیون تومان + بیمه + مزایا

جهت سایت اینترنتی از چند نفر پیک موتوری فعال و متعهد به کار به صورت تمام وقت دعوت به همکاری میشود. با حقوق ماهانه بین 6 تا 9 میلیون تومان + بیمه + مزایا

تهران جنت آباد مرکزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی