آگهی استخدام تعدادی راننده خاور با خودرو برای جابجایی سفال

استخدام تعدادی راننده خاور با خودرو برای جابجایی سفال

1399-09-04

دعوت به همکاری از تعدادی راننده خاور با خودرو به صورت تمام وقت برای جابجایی سفال با حقوق و مزایای مناسب جهت تمایل تماس بگیرید.

دعوت به همکاری از تعدادی راننده خاور با خودرو به صورت تمام وقت برای جابجایی سفال با حقوق و مزایای مناسب جهت تمایل تماس بگیرید.

تهران قیام دشت
اطلاعات تماس

*******02126

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی