آگهی استخدام راننده وانت با خودرو

استخدام راننده وانت با خودرو

1399-09-02

دعوت به همکاری از چند نفر راننده وانت با خودرو به صورت تمام وقت همراه با محل استراحت با حقوق عالی جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

دعوت به همکاری از چند نفر راننده وانت با خودرو به صورت تمام وقت همراه با محل استراحت با حقوق عالی جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

تهران بهارستان
اطلاعات تماس

*******09124

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی