آگهی استخدام پزشک عمومی جهت همکاری در یک مطب فعال

استخدام پزشک عمومی جهت همکاری در یک مطب فعال

1399-09-01

استخدام پزشک عمومی دارای پروانه مطب و با تجربه کاری مفید جهت همکاری در یک مطب فعال با محیط کاری حرفه ای

استخدام پزشک عمومی دارای پروانه مطب و با تجربه کاری مفید جهت همکاری در یک مطب فعال با محیط کاری حرفه ای

اهواز کوت عبدالله
اطلاعات تماس

*******09057

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی