آگهی استخدام مهندس عمران در پروژه ساختمانی

استخدام مهندس عمران در پروژه ساختمانی

1399-09-01

از یک مهندس عمران با خودرو به صورت تمام وقت با حقوق مکفی در پروژه ساختمانی دعوت به همکاری میشود. جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

از یک مهندس عمران با خودرو به صورت تمام وقت با حقوق مکفی در پروژه ساختمانی دعوت به همکاری میشود. جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

قم
اطلاعات تماس

*******09198

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی