آگهی استخدام پیک موتوری با موتور در شرکت هواپیمایی

استخدام پیک موتوری با موتور در شرکت هواپیمایی

1399-08-29

استخدام پیک موتوری همراه با موتور جهت فعالیت در شرکت هواپیمایی الزاما دارای گواهینامه موتور / ضامن معتبر / سفته 50 میلیون تومانی به صورت تمام وقت با حقوق مکفی +بیمه

استخدام پیک موتوری همراه با موتور جهت فعالیت در شرکت هواپیمایی الزاما دارای گواهینامه موتور / ضامن معتبر / سفته 50 میلیون تومانی به صورت تمام وقت با حقوق مکفی +بیمه

تهران
اطلاعات تماس

*******09362

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی