آگهی استخدام منشی خانم در تاکسی تلفنی

استخدام منشی خانم در تاکسی تلفنی

1399-08-29

استخدام منشی خانم با روابط عمومی بالا در تاکسی تلفنی ساکن قشم جهت شیفت عصر با درآمد ماهانه ۸۰۰ هزار تومان ساعت تماس از ۱۰ صبح الی ۲۲

استخدام منشی خانم با روابط عمومی بالا در تاکسی تلفنی ساکن قشم جهت شیفت عصر با درآمد ماهانه ۸۰۰ هزار تومان ساعت تماس از ۱۰ صبح الی ۲۲

قشم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی