آگهی استخدام تعدادی راننده با خودرو در آژانس

استخدام تعدادی راننده با خودرو در آژانس

1399-08-29

از تعدادی راننده با خودرو سالم و تمیز به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای مناسب در آژانس معتبر دعوت به همکاری میشود. در صورت تمایل لطفا تماس بگیرید.

از تعدادی راننده با خودرو سالم و تمیز به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای مناسب در آژانس معتبر دعوت به همکاری میشود. در صورت تمایل لطفا تماس بگیرید.

قشم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی