آگهی استخدام مهندس شیمی

استخدام مهندس شیمی

1399-08-28

جهت مسئول فنی به یک مهندس شیمی با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای مناسب نیازمندیم. جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

جهت مسئول فنی به یک مهندس شیمی با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای مناسب نیازمندیم. جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

قشم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی