آگهی استخدام پیک موتوری جهت همکاری در کبابی

استخدام پیک موتوری جهت همکاری در کبابی

1399-08-28

دعوت به همکاری از یک پیک موتوری جهت فعالیت در کبابی برای شیفت شب با حقوق ماهانه ۲ میلیون تومان لطفا مشخصات خود را پیامک کنید.

دعوت به همکاری از یک پیک موتوری جهت فعالیت در کبابی برای شیفت شب با حقوق ماهانه ۲ میلیون تومان لطفا مشخصات خود را پیامک کنید.

قشم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی