آگهی استخدام کارمند آقا

استخدام کارمند آقا

1399-08-28

به یک کارمند آقا با مدرک دیپلم با گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد به صورت تمام وقت نیازمندیم. به صورت تمام وقت با حقوق طبق اداره کار + بیمه

به یک کارمند آقا با مدرک دیپلم با گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد به صورت تمام وقت نیازمندیم. به صورت تمام وقت با حقوق طبق اداره کار + بیمه

قشم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی