آگهی استخدام کارمند خانم در دفتر بیمه

استخدام کارمند خانم در دفتر بیمه

1399-08-28

استخدام کارمند خانم در دفتر بیمه با شرایط زی: مجرد با ظاهر مرتب مسلط به کامپیوتر / نرم افزارهای ورد و اکسل دارای فن بیان قوی و روابط اجتماعی خوب به صورت تمام وقت

استخدام کارمند خانم در دفتر بیمه با شرایط زی: مجرد با ظاهر مرتب مسلط به کامپیوتر / نرم افزارهای ورد و اکسل دارای فن بیان قوی و روابط اجتماعی خوب به صورت تمام وقت

قشم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی