آگهی استخدام راننده تریلی در شرکت آساگاز

استخدام راننده تریلی در شرکت آساگاز

1399-08-28

استخدام راننده تریلی در شرکت آساگاز با شرایط زیر: حداکثر سنی تا 50 سال / دارای گواهینامه پایه یک / عدم اعتیاد / محل سکونت در طبس به صورت تمام وقت

استخدام راننده تریلی در شرکت آساگاز با شرایط زیر: حداکثر سنی تا 50 سال / دارای گواهینامه پایه یک / عدم اعتیاد / محل سکونت در طبس به صورت تمام وقت

طبس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی