آگهی استخدام پزشک عمومی جهت همکاری در یک مطب فعال

استخدام پزشک عمومی جهت همکاری در یک مطب فعال

1399-08-28

استخدام پزشک عمومی دارای پروانه تهران و مسلط به امور پزشکی جهت همکاری در یک مطب فعال بصورت شیفتی

استخدام پزشک عمومی دارای پروانه تهران و مسلط به امور پزشکی جهت همکاری در یک مطب فعال بصورت شیفتی

تهران سهروردی
اطلاعات تماس

*******09121

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی