آگهی استخدام کارمند فروش خانم در شرکت تولیدی

استخدام کارمند فروش خانم در شرکت تولیدی

1399-08-28

نیازمند کارمند فروش خانم در شرکت تولیدی با شرایط زیر: آشنایی کامل به فروش و بازاریابی / با روابط اجتماعی خوب / فن بیان بالا به صورت تمام وقت پنجشنبه ها نیمه وقت با حقوق و مزایای مناسب ارسال مشخصات صرفا از واتساپ

نیازمند کارمند فروش خانم در شرکت تولیدی با شرایط زیر: آشنایی کامل به فروش و بازاریابی / با روابط اجتماعی خوب / فن بیان بالا به صورت تمام وقت پنجشنبه ها نیمه وقت با حقوق و مزایای مناسب ارسال مشخصات صرفا از واتساپ

تهران فردوس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی