آگهی استخدام ویزیتور در شرکت پخش مواد غذایی

استخدام ویزیتور در شرکت پخش مواد غذایی

1399-08-26

یک شرکت پخش مواد غذایی به ویزیتور فعال به صورت تمام وقت نیازمند است. حقوق ماهانه از 3 تا 5 میلیون تومان با بیمه

یک شرکت پخش مواد غذایی به ویزیتور فعال به صورت تمام وقت نیازمند است. حقوق ماهانه از 3 تا 5 میلیون تومان با بیمه

شهرکرد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی