آگهی استخدام پزشک عمومی جهت همکاری در یک مطب فعال

استخدام پزشک عمومی جهت همکاری در یک مطب فعال

1399-08-25

استخدام یک نفر پزشک عمومی خانم دارای پروانه مطب و تجربه ی کاری مفید جهت همکاری در یک مطب فعال با درآمد کاری ثابت

استخدام یک نفر پزشک عمومی خانم دارای پروانه مطب و تجربه ی کاری مفید جهت همکاری در یک مطب فعال با درآمد کاری ثابت

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی