آگهی استخدام مهندس مخابرات

استخدام مهندس مخابرات

1399-08-25

به یک مهندس مخابرات با تسلط کامل به کارهای بازرگانی آشنا به زبان انگلیسی به صورت تمام وقت با حقوق خوب نیازمندیم.

به یک مهندس مخابرات با تسلط کامل به کارهای بازرگانی آشنا به زبان انگلیسی به صورت تمام وقت با حقوق خوب نیازمندیم.

تهران شهرک غرب
اطلاعات تماس

*******09122

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی