آگهی استخدام ویزیتور پخش در شرکت تولیدی

استخدام ویزیتور پخش در شرکت تولیدی

1399-08-25

به ویزیتور پخش با ماشین با روابط عمومی قوی ترجیحا با تجربه در شرکت تولیدی نیازمندیم. به صورت تمام وقت حقوق ثابت قانون کار + پورسانت ساعت تماس از ۹ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۰

به ویزیتور پخش با ماشین با روابط عمومی قوی ترجیحا با تجربه در شرکت تولیدی نیازمندیم. به صورت تمام وقت حقوق ثابت قانون کار + پورسانت ساعت تماس از ۹ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۰

سیرجان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی