آگهی استخدام راننده جهت کار با مینی بوس در معدن

استخدام راننده جهت کار با مینی بوس در معدن

1399-08-25

از راننده جهت کار با مینی بوس وقت شناس و متعهد به کار به صورت تمام وقت با حقوق مکفی در معدن دعوت به همکاری میشود.

از راننده جهت کار با مینی بوس وقت شناس و متعهد به کار به صورت تمام وقت با حقوق مکفی در معدن دعوت به همکاری میشود.

سیرجان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی