آگهی استخدام بازاریاب برای پخش مواد غذایی

استخدام بازاریاب برای پخش مواد غذایی

1399-08-25

استخدام بازاریاب با روابط اجتماعی خوب برای پخش مواد غذایی به صورت تمام وقت با حقوق ثابت طبق اداره کار بعلاوه پورسانت

استخدام بازاریاب با روابط اجتماعی خوب برای پخش مواد غذایی به صورت تمام وقت با حقوق ثابت طبق اداره کار بعلاوه پورسانت

سیرجان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی