آگهی استخدام کمک حسابدار خانم در مغازه مواد غذایی

استخدام کمک حسابدار خانم در مغازه مواد غذایی

1399-08-25

از کمک حسابدار خانم با ظاهر مرتب و آشنا به حسابداری به صورت تمام وقت در مغازه مواد غذایی دعوت به همکاری میشود

از کمک حسابدار خانم با ظاهر مرتب و آشنا به حسابداری به صورت تمام وقت در مغازه مواد غذایی دعوت به همکاری میشود

تهران بازار تهران
اطلاعات تماس

*******09127

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی