آگهی استخدام تعدادی راننده با خودرو در آژانس

استخدام تعدادی راننده با خودرو در آژانس

1399-08-24

به تعدادی راننده با خودرو تمیز و سالم به صورت تمام وقت با شرایط خوب جهت فعالیت در آژانس معتبر نیازمندیم.

به تعدادی راننده با خودرو تمیز و سالم به صورت تمام وقت با شرایط خوب جهت فعالیت در آژانس معتبر نیازمندیم.

تهران
اطلاعات تماس

*******09126

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی