آگهی استخدام مهندس عمران

استخدام مهندس عمران

1399-08-24

به یک مهندس عمران با شناخت کامل به کار اجرایی همراه با گواهینامه رانندگی به صورت تمام وقت نیازمندیم. ارسال مشخصات و حقوق پیشنهادی لطفا از واتساپ

به یک مهندس عمران با شناخت کامل به کار اجرایی همراه با گواهینامه رانندگی به صورت تمام وقت نیازمندیم. ارسال مشخصات و حقوق پیشنهادی لطفا از واتساپ

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی