آگهی استخدام تعدادی راننده با خودرو در آژانس

استخدام تعدادی راننده با خودرو در آژانس

1399-08-23

دعوت به همکاری از تعدادی راننده با خودرو تمیز و سالم در آژانس معتبر جهت کار در شیفت صبح و عصر با حقوق خوب

دعوت به همکاری از تعدادی راننده با خودرو تمیز و سالم در آژانس معتبر جهت کار در شیفت صبح و عصر با حقوق خوب

تهران
اطلاعات تماس

*******09120

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی