آگهی استخدام راننده با نیسان کمپرسی

استخدام راننده با نیسان کمپرسی

1399-08-23

از یک راننده با خودرو نیسان کمپرسی به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای مناسب دعوت به همکاری میشود.

از یک راننده با خودرو نیسان کمپرسی به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای مناسب دعوت به همکاری میشود.

سبزوار

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی