آگهی استخدام راننده همراه با ماشین نیسان اطاق دار در شرکت پخش

استخدام راننده همراه با ماشین نیسان اطاق دار در شرکت پخش

1399-08-23

از یک راننده همراه با نیسان اطاق دار حداکثر تا 40 سال به صورت تمام وقت با دستمزد عالی در شرکت پخش دعوت به همکاری میشود.

از یک راننده همراه با نیسان اطاق دار حداکثر تا 40 سال به صورت تمام وقت با دستمزد عالی در شرکت پخش دعوت به همکاری میشود.

سبزوار

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی