آگهی استخدام راننده پایه یک جهت کار با ده تن کمپرسی

استخدام راننده پایه یک جهت کار با ده تن کمپرسی

1399-08-22

به راننده پایه یک جهت کار با ده تن کمپرسی منظم و متعهد به کار به صورت تمام وقت با حقوق خوب نیازمندیم.

به راننده پایه یک جهت کار با ده تن کمپرسی منظم و متعهد به کار به صورت تمام وقت با حقوق خوب نیازمندیم.

ساوه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی