آگهی استخدام منشی خانم در املاک

استخدام منشی خانم در املاک

1399-08-22

به یک منشی خانم با روابط اجتماعی خوب با ظاهر مرتب به صورت تمام وقت با حقوق مناسب در املاک نیازمندیم.

به یک منشی خانم با روابط اجتماعی خوب با ظاهر مرتب به صورت تمام وقت با حقوق مناسب در املاک نیازمندیم.

ساوه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی