آگهی استخدام رنگ و مش کار مجرب در سالن زیبایی

استخدام رنگ و مش کار مجرب در سالن زیبایی

1397-08-29

استخدام رنگ و مش کار مجرب و با مشتری در سالن زیبایی.با شرایط عالی

استخدام رنگ و مش کار مجرب و با مشتری در سالن زیبایی.با شرایط عالی

تهران گاندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی