آگهی استخدام ناخن کار در آرایشگاه

استخدام ناخن کار در آرایشگاه

1397-08-29

استخدام ناخن کار در آرایشگاه به صورت اجاره ای به ناخن کار حرفه ای و با تجربه با شرایط عالی

استخدام ناخن کار در آرایشگاه به صورت اجاره ای به ناخن کار حرفه ای و با تجربه با شرایط عالی

تهران نیاوران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی