آگهی استخدام حسابدار خانم در مغازه مس فروشی

استخدام حسابدار خانم در مغازه مس فروشی

1399-08-20

از یک حسابدار خانم آشنا به برنامه هلو به صورت تمام وقت در مغازه مس فروشی دعوت به همکاری میشود.

از یک حسابدار خانم آشنا به برنامه هلو به صورت تمام وقت در مغازه مس فروشی دعوت به همکاری میشود.

زنجان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی