آگهی استخدام مهندس برق جهت رتبه بندی

استخدام مهندس برق جهت رتبه بندی

1399-08-20

از یک مهندس برق با حداقل 3 سال تجربه کار به صورت تمام وقت جهت رتبه بندی دعوت به همکاری میشود.

از یک مهندس برق با حداقل 3 سال تجربه کار به صورت تمام وقت جهت رتبه بندی دعوت به همکاری میشود.

زنجان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی