آگهی استخدام منشی خانم در آموزشگاه

استخدام منشی خانم در آموزشگاه

1399-08-18

نیازمند منشی خانم در آموزشگاه به صورت تمام وقت آشنا به برنامه های آفیس / با تجربه کار مرتبط / با روابط عمومی قوی

نیازمند منشی خانم در آموزشگاه به صورت تمام وقت آشنا به برنامه های آفیس / با تجربه کار مرتبط / با روابط عمومی قوی

دورود

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی