آگهی استخدام خانم بسته بند

استخدام خانم بسته بند

1397-07-19

استخدام خانم بسته بند و آشنا به برشکار کفی طبی در یک محیط مناسب

استخدام خانم بسته بند و آشنا به برشکار کفی طبی در یک محیط مناسب

تهران ابوذر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی