آگهی استخدام راننده لودر در معدن

استخدام راننده لودر در معدن

1399-08-18

به یک راننده لودر مسلط به کار به صورت تمام وقت جهت کار در معدن نیازمندیم. ساعت پاسخگویی به تماس از ۹ الی ۱۸

به یک راننده لودر مسلط به کار به صورت تمام وقت جهت کار در معدن نیازمندیم. ساعت پاسخگویی به تماس از ۹ الی ۱۸

خمین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی