آگهی استخدام سرپرست فروش آقا جهت همکاری در شرکت لبنیات صباح

استخدام سرپرست فروش آقا جهت همکاری در شرکت لبنیات صباح

1399-08-18

استخدام سرپرست فروش آقا جهت همکاری در شرکت لبنیات صباح به صورت تمام وقت با 2 الی 3 سال تجربه کار مرتبط تسلط کامل به فنون فروش

استخدام سرپرست فروش آقا جهت همکاری در شرکت لبنیات صباح به صورت تمام وقت با 2 الی 3 سال تجربه کار مرتبط تسلط کامل به فنون فروش

خمین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی