آگهی استخدام راننده کمپرسی

استخدام راننده کمپرسی

1399-08-17

استخدام راننده کمپرسی محل زندگی در تهران / با سابقه کار مرتبط با درآمد ماهیانه ۷ میلیون تومان جهت کار در شیفت شب ساعت پاسخگویی به تماس ۸ صبح تا 19

استخدام راننده کمپرسی محل زندگی در تهران / با سابقه کار مرتبط با درآمد ماهیانه ۷ میلیون تومان جهت کار در شیفت شب ساعت پاسخگویی به تماس ۸ صبح تا 19

تهران مشیریه
اطلاعات تماس

*******09105

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی