آگهی استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه

استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه

1397-08-29

استخدام ناخن کار حرفه ای و با مشتری در آرایشگاه.جهت اجاره میز یا به صورت درصدی در موقعیت عالی

استخدام ناخن کار حرفه ای و با مشتری در آرایشگاه.جهت اجاره میز یا به صورت درصدی در موقعیت عالی

تهران فرمانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی