آگهی استخدام مواد کار مو در سالن آرایشی

استخدام مواد کار مو در سالن آرایشی

1397-08-29

استخدام مواد کار حرفه ای و با مشتری در سالن آرایشی.به صورت درصدی یا اجاره ای

استخدام مواد کار حرفه ای و با مشتری در سالن آرایشی.به صورت درصدی یا اجاره ای

تهران فرمانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی