آگهی استخدام حسابدار ترجیحا خانم در دفتر شرکت

استخدام حسابدار ترجیحا خانم در دفتر شرکت

1399-08-15

استخدام حسابدار ترجیحا خانم در دفتر شرکت با تجربه / آشنا به امور حسابداری پیمانکاری ساختمان به صورت تمام وقت با درآمد عالی

استخدام حسابدار ترجیحا خانم در دفتر شرکت با تجربه / آشنا به امور حسابداری پیمانکاری ساختمان به صورت تمام وقت با درآمد عالی

بیرجند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی