آگهی استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در ماکسیم

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در ماکسیم

1399-08-14

دعوت به همکاری از تعدادی راننده با خودرو به صورت تمام وقت جهت کار در ماکسیم تماس یا پیامک پاسخگو هستیم.

دعوت به همکاری از تعدادی راننده با خودرو به صورت تمام وقت جهت کار در ماکسیم تماس یا پیامک پاسخگو هستیم.

بیرجند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی