آگهی استخدام حسابدار در موبایل فروشی

استخدام حسابدار در موبایل فروشی

1399-08-14

از یک حسابدار آشنا به برنامه های محک یا هلو / اینستاگرام بصورت پاره وقت یا تمام وقت در موبایل فروشی دعوت به همکاری میشود.

از یک حسابدار آشنا به برنامه های محک یا هلو / اینستاگرام بصورت پاره وقت یا تمام وقت در موبایل فروشی دعوت به همکاری میشود.

بیرجند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی