آگهی استخدام مهندس عمران در شرکت پیمانکاری

استخدام مهندس عمران در شرکت پیمانکاری

1399-08-13

استخدام مهندس عمران در شرکت پیمانکاری با شرایط زیر: با تحصیلات حداقل لیسانس / محل زندگی در بندرعباس با 3 سال تجربه کار بیمه در 4 سال اخیر در شرکتهای خصوصی به صورت تمام وقت با حقوق توافقی ارسال مشخصات لطفا از واتساپ ساعت تماس از 8 صبح الی 15

استخدام مهندس عمران در شرکت پیمانکاری با شرایط زیر: با تحصیلات حداقل لیسانس / محل زندگی در بندرعباس با 3 سال تجربه کار بیمه در 4 سال اخیر در شرکتهای خصوصی به صورت تمام وقت با حقوق توافقی ارسال مشخصات لطفا از واتساپ ساعت تماس از 8 صبح الی 15

بندرعباس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی