آگهی استخدام حسابدار خانم جهت امور حسابداری تولید

استخدام حسابدار خانم جهت امور حسابداری تولید

1399-08-12

از یک حسابدار خانم جهت امور حسابداری تولید آشنا به کار به صورت تمام وقت دعوت به همکاری میشود.

از یک حسابدار خانم جهت امور حسابداری تولید آشنا به کار به صورت تمام وقت دعوت به همکاری میشود.

تهران
اطلاعات تماس

*******09124

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی