آگهی استخدام منشی در املاک

استخدام منشی در املاک

1399-08-11

استخدام منشی در املاک با شرایط و مزایای زیر: به صورت تمام وقت با حقوق ثابت دارای روابط عمومی قوی / ظاهر شیک / منظم و منضبط

استخدام منشی در املاک با شرایط و مزایای زیر: به صورت تمام وقت با حقوق ثابت دارای روابط عمومی قوی / ظاهر شیک / منظم و منضبط

بروجرد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی